bgenfrdeitrorues

1924 г.  Агент на Обществената безопасност убива народния представител Петко Д. Петков от БЗНС.

 Петко Димитров Петков е политически деец. Роден е на 4 май 1891 г. в София. Син на Д. Н. Петков и брат на Н. Д. Петков. Завършва право, политически науки и дипломация в Париж. Взема участие в Балканските войни 1912 г.–1913 г. и в Първата световна война 1914 г.–1918 г. Член е на БЗНС, по време на управлението на Ал. Стамболийски. В периода 1920 г.–1922 г. е първи секретар на българската легация в Париж. Участва в състава на българската делегация на конференцията в Генуа (1922 г.). От ноември 1922 г. до юни 1923 г. е директор на Политическия отдел на Министерството на външните работи и главен секретар на същото министерство. По време на държавния преврат на 9 юни 1923 г. е арестуван. След освобождаването му полага усилия за възстановяване на БЗНС. Подкрепя идеята за осъществяване на единодействие с БКП (т. с.). Редактира в. "Земледелска защита" (1923 г.–1924 г.), сп. "Земледелска защита" (1923 г.–1924 г.) и в. "Защита" (от бр. 2 "Народна защита" 1923 г.–1924 г.). Издава на френски език брошурите "Войник на мира" и "Политиката на България вчера и днес".