bgenfrdeitrorues

1986 г.  Умира Владимир Иванов Георгиев – български езиковед. Той е роден на 3 февруари 1908 г. в с. Габаре, Врачанско. Специализира индоевропейско езикознание във Виена, където през 1934 г. защитава докторската си дисертация. Специализира в Берлин и Флоренция (1939 г.-1940 г.). През 1945 г. е избран за извънреден професор, член - кореспондент на БАН. Специализира в Париж в периода 1946 г.-1947 г. През 1971 г. дешифрира етруския език. Директор е на Института по български език при БАН. Член – кореспондент е на Финландската Академия на науките (1966 г.), на Френската Академия на науките (1967 г.), на Саксонската Академия на науките в Лайпциг (1968 г.), на Белгийската кралска Академия на науките, литературата и изкуствата (1969 г.). Чуждестранен член е на Атинската академия през 1975 г. Носител е на много български и международни отличия, "доктор хонорис кауза" на редица европейски университети. Съчинения: "Тракийският език" (1957 г.), "Българска етимология и ономастика" (1960 г.), "Проблеми на българския език" (1985 г.) и др.