„Съдбата на града,
в който сме родени
или живеем, всякога трябва
да ни интересува, да е билзка до
нашето сърце и душа, защото
неговата съдба–това е нашата съдба

… Паметниците на старата
материална и духовна култура се
рушат, старите хора си отиват по
реда и следите от миналото
изчезват завинаги от нас, а върху
старото се гради новото…”

Проф. Иван Батаклиев

Спорта

Народна проза от пазарджишко

Свали

Търсене

Държавна агенция "Архиви"

Църкви

Пазарджишки

Тест

Галерии